Spletna stran po meri

SPLOŠNI POGOJI: IZDELAVA SPLETNE STRANI PO MERI


1. Vsa vsebina portala IZDELAVA SPLETNE STRANI PO MERI, ki se nahaja na naslovu http://izdelava-spletnih-strani.cobit.si/ je last podjetja COBIT d.o.o., Industrijska cesta 5, Kromberk, p.p.235 – 5001 Nova Gorica in kot taka avtorsko zaščitena v skladu z zakonodajo s področja intelektualne lastnine.

2. Naročnik IZDELAVE SPLETNE STRANI PO MERI je lahko fizična ali pravna oseba, ki se registrira in odda naročilo za izdelavo spletne strani za lastno dejavnost, torej ne za tretjo osebo. COBIT d.o.o. kot lastnik spletnega portala ne dovoljuje, da se ta koristi za prodajo storitev, opredeljenih v obrazcu za IZDELAVO SPLETNE STRANI PO MERI, tretjim osebam.

3. Izdelki, opisi in cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Vse cene veljajo za en (1) kos v kolikor ni drugače navedeno.

4. Način plačila. Naročnik prejme izvod spletnega naročila za IZDELAVO SPLETNE STRANI PO MERI na elektronski naslov, ki ga je vpisal v obrazec za naročilo. Cobit pripravi predračun v skladu z oddanim naročilom. Valuta plačila predračuna je 5 dni od datuma izdaje predračuna. Avansno plačilo po predračunu predstavlja sklenitev pogodbe in zavezuje izvajalca da pristopi k delu. V primeru, da naročnik ne poravna predračuna v zahtevanem roku se pojmuje, da odstopa od naročila.

5. Odstop od pogodbe oz. naročila po opravljeni storitvi v skladu z oddanim naročilom ni več možen. Denarja v tem primeru ne vračamo.

6. Izdelava SPLETNE STRANI PO MERI vključuje le možnosti, ki so predstavljene v spletnem obrazcu. V primeru, da naročnik potrebuje bolj zahtevno (kompleksno) spletno stran se pripravi ponudba posebej glede na naročnikove zahteve. Taka naročila je potrebno oddati po elektronski poštni na info@cobit.si ali na tel. številki 05 33 05 771.

7. Gostovanje SPLETNE STRANI PO MERI, naročene preko spletnega portala IZDELAVA SPLETNE STRANI PO MERI je možno izključno na strežnikih ponudnika in izdelana stran ni prenosljiva na druge strežnike.

8. Izvedbeni roki za naročeno storitev so predmet dogovora in usklajevanje med naročnikom in izvajalcem. Na izvedbeni rok vpliva obseg del in pravočasna predaja vsega gradiva za izvedbo naročenih storitev.

9. Varovanje podatkov. Vsi podatki, ki jih naročnik vpiše v obrazce za naročilo se varujejo v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

10. Reševanje nesoglasij. V primeru, da naročnik in Cobit morebitnega nesoglasja ne moreta rešiti sama je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.