izdelava-spletnih-strani.cobit.si

Primer visokotehnološkega podjetja

Ljudje gojimo svojo ustvarjalnost na različne načine. Je v vsakem izmed nas, vprašanje je samo, da ali in v kolikšni meri jo obudimo. Ker je današnja ekonomija od klasičnih pojmov, kot je kapital in zemlja prešla na področje neoprijemljivega, kot je tiho znanje, ustvarjalnost, inovativnost, je to ali posamezniki gojimo in razvijamo svoje zmožnosti, vse bolj pomembno tudi za podjetja. Visoko inovativna podjetja svojo poslovno filozofijo utemeljujejo na dveh ključnih postavkah: na inovativnosti in na ljudeh. Da pa bi temu lahko bilo tako, je potrebna motivacija zaposlenih. Motiviran zaposlen teži k dopolnjevanju, dodajanju, spreminjanju oziroma obogatitvi delovnih nalog, razmišlja o tem kaj počne, in na kakšen način to počne ter kako bi to lahko še izboljšal. Tehnik kako spodbuditi ustvarjalnost je sicer ogromno, a ne gre zanemariti tudi vloge delovnega okolja, oziroma klime v podjetju (odnosi med zaposlenimi in njihovo počutje), kulture podjetja (sistem vrednot, norm, predstav, prepričanj, ki vladajo v podjetju), kulture okolja in podobno. Inovativnosti in ustvarjalnosti je potrebno dati prostor, da se lahko razvija. Vodji nato preostane samo še, da jo po svojih najboljših močeh usmerja.

Pri iskanju virov za pripravo raziskave na temo značilnosti podjetij, ki vzpodbujajo ustvarjalnost, sem naletel na predstavitev dr. Žige Turka pred parlamentarnim odborom za gospodarstvo. Njegov moto: Ustvarjalni, podjetni, samozavestni, se mi je zdel odlično izhodišče.

Kaj pravzaprav sploh je ustvarjalnost? Ustvarjalnost je posebna značilnost človeka, posledica nekega poprejšnjega intimnega procesa, ki se udejanji na tako drugačen način, da gre za nekaj povsem novega in drugačnega od znanih stvari. Ker smo od malih nog naprej podvrženi procesom socializacije in živimo v družbi pričakovanih norm, obnašanja, razmišljanja, smo na nek način vkalupljeni. Zato tudi velja, da je ustvarjalnost značilnost mladih in nemirnih. Prepričan sem, da bi kazalo razmišljati v smeri, da se je ta stereotip uveljavil zgolj zato, ker so mlajši bolj samozavestni in več pripravljeni tvegati, kadar se izpostavljajo in svojim sodelavcem, nadrejenim, širši javnosti predstavijo idejo, rezultat, zamisel, ki je izvirna, drugačna, posebna.

Stonediver
Franchise Queen
Ur0